درباره شرکت

این مجموعه یکی از قدیمی ترین آزمایشگاه های کالیبراسیون فعال در سطح کشور می باشد و با دارا بودن تائید صلاحیت از اداره کل استاندارد ES/ استان اصفهان به شماره ISO/IEC/ و تائید صلاحیت ۵۷۱ IEC/LAB/ از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران به شماره ۱۷۰۲۵ با ۱۱۰۷ پارامتر های ابعاد , دما , جرم و حجم , الکتریک , فشار , نیرو و گشتاور , گازسنجی و شیمی مفتخر به ارائه خدمات می باشد . این شرکت با تجربه بسیار با ارزش و سابقه درخشانی که طی سال های متوالی کسب نموده توانسته است کلیه خدمات کالیبراسیون مجموعه های درمانی و طبی همانند بیمارستان ها آزمایشگاه های تشخیص طبی و غیره در سطح استان اصفهان و کشور را انجام نماید .
لازم به ذکر است شرکت سریع سنجش سپاهان دارای پروانه صلاحیت همکاری از خدمات فنی و مهندسی و گواهینامه سمتا از مرکز راهبردی سامانه مدیریت تامین کنندگان ( سمتا ) شرکت ها و سازمان های نظامی و دولتی نیز می باشد .

تیم متخصص ما

Picture of آقای مجید میرزایی

آقای مجید میرزایی

مدیر بازرگانی

تلفن همراه : ۰۹۱۳۲۱۹۸۲۷۴

Picture of آقای رضا نصر اصفهان

آقای رضا نصر اصفهان

مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی

تلفن همراه : ۰۹۱۳۳۰۹۹۶۰۷

Picture of خانم بهاره نصر اصفهانی

خانم بهاره نصر اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

Picture of آقای فرزان نادری

آقای فرزان نادری

مدیر عامل

تلفن همراه : ۰۹۱۳۳۱۱۰۸۲۶